Op zondag 18 augustus bieden wielbanden, het renderen van een log en de ouderwetse dorsen bezoekers schilderijen recht uit het leven van onze ouderlingen. De gebaren die noch kracht noch elegantie missen, zullen het perfect gecoördineerde werk van welbevinden herstellen, getuige zijn van de solidariteit en samenhang van deze samenleving waarin mannen hun inspanningen om vaak uitputtende taken uit te voeren combineerden. De bijl en de zaag van de squarers, het vuur, de klauwen en de hamer van de smeden zullen hun werk doen, terwijl de plagen die in cadans worden gegooid de rogge zullen laten zakken. Mis deze prachtige show niet.